Yarışma Kuralları

Madde 1. Amaç: “1. Osmangazi Oda Müziği Yarışması”, genç müzisyenlerin oda müziği toplulukları oluşturmalarını özendirmenin yanı sıra, Türkiye’de oda müziğine olan ilgiyi arttırmak ve yaygınlaştırmak için düzenlenmektedir.

Madde 2. Yarışma 30 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  Son başvuru tarihi 10 Ocak 2019'dur.

 

Madde 3. Yaş grupları:

 

Yarışma iki yaş grubundan kategorisinden oluşmaktadır. Oda müziği toplulukları üyelerinin yaş ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

  1. Kategori: 22 yaşa kadar. 

  2. Kategori: 34 yaşa kadar

 

Madde 4. Yarışma, tüm oda müziği gruplarına açıktır. Yarışmaya katılacak olan adayların kimlik belgesi sunmaları gerekir aksi takdirde yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Madde 5. Başvuru Tarihi: Yarışmacı adaylarının 10 Ocak 2019 tarihine kadar grup üyelerinin özgeçmişleri  ve başvuru formunu osmangaziomyf@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir.

 

Madde 6. Yarışma repertuvarı yaş kategorilerine göre değişiklik göstermektedir!

1. Kategoriye başvuran topluluklar tek bir tura katılacaklardır. Eser seçiminde özgür olup, istedikleri herhangi bir eseri seçip icra etme hakkına sahiptirler. Sergilenecek performans en az 10 dakika en fazla 30 dakika olmalıdır. Belirtilen süreler dahilinde eserlerin seçilen bölümleri seslendirilebilir. (Örneğin; 4 bölümlü bir eserin 2 bölümü seçilerek seslendirilebilir.)

 

2. Kategoride yarışacak topluluklar, eleme ve final olmak üzere iki tura katılacaklardır. Eser seçimleri serbest olup, dönem kısıtlaması kuralı uygulanmaktadır.

Her grup iki farklı dönemden eserler seslendirmelidir.

(Örneğin; ilk eleme barok dönemden eser seslendiren bir topluluk, final turunda klasik, romantik veya çağdaş dönem eseri seslendirmelidir)

Not: Repertuvarda bulunan eserlerin seçiminde teknik zorluk, müzikal zenginlik vb.. özelliklere dikkat edilmesi önerilir. 

Topluluklar performanslarını alfabetik sıraya göre (GRUP ADI) sergileyeceklerdir.

Madde 7. Özgürce seçilebilecek olan repertuar yarışma kuruluna başvuru sırasında belirtilmeli ve eser değişikliği yapılamaz. Seslendirilecek eserlerin bir kopyası jüri üyelerine verilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.

 

Madde 8. Bursa'ya ulaşım masrafları yarışmaya katılacak topluluklara aittir.

 

Madde 9. Yarışma süresince konaklama masrafları yarışmaya katılacak topluluklara aittir.

 

Madde 10. Jüri Üyeleri;

 

Ellen Jewett - Jüri Başkanı

Rebekka Hartmann

Lauma Skride

İsmail Göğüş

Görkem Çalgan

Özgür Ünaldı

Cem Önertürk

 

Madde 11. Jüri Üyeleri, seslendirilen eserlerin bölümlerin seçimini yapma hakkına sahiptir. 

 

Madde 12. Jürinin verdiği notların ortalaması alınarak nihai puan verilir. En yüksek ve en düşük puan hariç tutarak puanların ortalaması alınır. Eşitlik durumunda, Jüri Başkanının kararı tartışmaya açık değildir.

 

Madde 13. Yarışmaya başvurular ücretsizdir.

Madde 14. Eser Notaları;

Başvuru formu ile birlikte sunulacak eser listesindeki eserler, yarışma elemelerinde orijinal notalar ile seslendirilmelidir. Fotokopi veya yayıncı şirkete ait olmayan notaların kullanılabilmesi  için izin veren yayıncının yazılı iznini belirten belge veya bestecinin yazılı iznini belirten belge yarışma kuruluna sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi birini eklemeden fotokopi notalar kullanan topluluklar olası tüm hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.

 

​Madde 15. Yarışmada dereceye giren topluluklara aşağıdaki ödüller verilecektir;

 

1. Kategori: 15-22 yaş

Birincilik Ödülü - 3.000tl ve Canlı Radyo Konseri

İkincilik Ödülü - 2.000tl 

Üçüncülük Ödülü - 1.000tl

 

2. Kategori: 20-34 yaş

Birincilik Ödülü - 10.000tl ve Canlı Radyo Konseri

İkincilik Ödülü  - 5.000tl

Üçüncülük Ödülü - 3.000tl​

Madde 16. Jüri kararları kesin ve temyiz edilemez. Gerekli sanatsal seviyeye ulaşamaması durumunda komisyon ödülleri vermeme ve uygun olduğu takdirde ödülleri paylaştırma hakkını saklı tutar. 

 

Madde 17. Video ve Ses kayıtları gibi oluşturulan içeriklerde sanatçılar herhangi bir hak talep edemez. Bahsi geçen materyallerin bütün hakları 1. Osmangazi Oda Müziği Yarışması’na aittir.

 

Madde 198. Yarışma Kurallarının Kabulü. 

Adaylar geçerli yönetmelikleri kabul etmeli ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdırlar. Yarışma komitesi gerektiğinde düzenlemeleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, ilgili kişilere zamanında ve en uygun şekilde iletilecektir.

+90 533 560 4767

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Görükle / Bursa

Screen Shot 2018-11-06 at 12.20.27.png

© 2018 by Osmangazi OMYF